Butikinventar / Label Dispenser / Sådan anvendes en LabelCombi-Dispenser

Sådan anvendes en LabelCombi-Dispenser

Sådan anvendes en LabelCombi-Dispenser

 

1. Hæng etiketrullen på den sorte plastaksel og centrer den med de hvide plastringe.

2. Før etiketbanen under den midterste stålaksel og centrer etiketbanen v.h.a. de to plastguides i siderne

(kan skydes frem og tilbage.

3. Løft dispenseringskanten op og før etiketbanen omkring og ind mellem "pindene" på opspolingsakslen.

4. Lad dispenseringskanten glide ned på plads og pres topdækslet ned indtil der høres og fornemmes et tydeligt klik.

5. Tænd for dispenseren - kontakten er placeret i højre side, bag på dispenseren.

6. Fjern den dispenserede etiket nedefra og opad.

7. Bagpapiret fjernes fra opspolingsakslen ved at trække det ud med fingrene.

Displayets Funktioner

 

Når dispenseren tændes, vil der normalt være lys i den røde diode ud for "Counter" (tæller). I takt med at etiketterne dispenseres, vil displayet vise det samlede antal dispenserede etiketter siden sidste "reset" blev udført.

Ved at trykke på en af de blå piletaster, vil den grønne diode tænde og man indstiller nu den ønskede for-dispensering af etiketterne.

"Pil op" øger for-dispenseringslængden

"Pil ned" reducerer for-dispenseringslængden

Den indstillede værdi, er den længde etiketmateriale (målt i millimeter), der passerer dispenseringsfotocellen før maskinen stopper.

Når "Pil op" og "Pil ned" tasterne aktiveres samtidig, begynder både den røde og den grønne diode at blinke og man kan nu indstille dispenseringshastigheden fra "1" til "10" ved hjælp af piletasterne. Hastighed "10" er standard.

"Reset" knappen nulstiller tælleren

CJ Hedetoft v / Claus Hedetoft | CVR: 42934674 | Stovbyvej 23b, 4873 Væggerløse - Danmark | Tlf.: +45 61 67 06 18 | cjhedetoft@gmail.com